ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 

АТЛАС КОМПЮТЪРС изгражда системи за видеонаблюдение в офиси, магазини, заведения за обществено хранене и др. Стремим се да осигурим на нашите клиенти максимално надеждна, удобна за работа и адекватна на техните нужди система. Нашите специалисти осъществяват и следмонтажна подръжка и настройка на техниката.
Нашата фирма извършва :

1.Проучване на зоната за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

2.Консултиране на клиента и достигане на оптимален вариант на задание за създаване на системата.

3. Изработка на проект

4.Изграждане на системата и настройка

5.Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на техниката

Тук може да намерите системи за видеонаблюдение - казлични видови камери, компютърни контролери, DVR ,видеосървъри и други материали.

Facebook