Home

Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Фирма Атлас компютърс ЕООД ЕИК 122100449 ,наречен за краткост ДОСТАВЧИК ,е собственик на сайта atlas-bg.com и поддомейна www.atlas-bg.com ,който предлага възможности да онлайн поръчка ,закупуване и доставка на продукти

2. С тези общи условия се дават правата , отговорностите и ограниченията на потребителите при ползване на услугите и информация от сайта. От отварянето до напускането на сайта , всеки потребител се счита за съгласен с общите условия на сайта и се счита за обвързан с тях.

3.Фирмата ДОСТАВЧИК си запазва правото да променя условията както и данните без предизвестие и специално уведомление.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1.Може да бъде направена поръчка от секцията на електронния магазин на сайта ,където са публикувани име,описание,снимка и цена на продукта.

2. Цените на продуктите са в лева за брой с ДДС и без да е включена цената на доставката

3. За поръчка потребителят трябва да посочи Име, адрес за доставка, телефон,е-мейл за да може да се потвърди и осъществи доставката. При непопълване на горните данни , при подаване на грешни или неточни данни или непопълнени полета не обвързва ДОСТАВЧИКА със задължения за изпълнение и доставка.

4. Покупката става на два етапа

- Кликане върху бутон Add to Cart и по този начин всеки желан продукт се добавя в количката на клиента . Тя може да се види от линка Количка от потребителското меню.

- Кликване върху бутона "Checkout” и попълнете всички данни за доставка отбелязани с *.

5. Потребителят трябва да потвърди съгласието си за направената поръчка и всички особености и детайли по нея след като служител на ДОСТАВЧИКА се свърже с него по телефон или е-мейл в работно време на фирмата.

6. Потребителят се съгласява , че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания съгласно закона и я приема равносилна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

7. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и ДОСТАВЧИКА, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от потребителя. Потребителят е задължен да осигури достъп и лице за контакт, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Заплащането става по банков път или чрез пощенски паричен  извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги,  Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера, а след това и на ДОСТАВЧИКА до поискване от потребителя.

2. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера или условията за доставка на Фирмата Оператор.

3.Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

5. ДОСТАВЧИКА или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Рекламациите се приемат писмено на нашата поща info@atlas-bg.com.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да дължи обезщетение или неустойка ,без да посочва причина, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да може да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Атлас компютърс ЕООД за имената си, географския си адрес, телефонен номер и електронен адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да ползват свободно сайта с изключение на ограниченията, упоменати в настоящите общи условия и други такива общовалидни ограничения.

2.Предоставената информация е предмет на авторско право на ДОСТАВЧИКА. Ползването или отпечатването на страници от уебсайта се допуска ако не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП).Потребителите на уеб сайта се съгласяват да не копират, разпространяват или използват картини, образи,скриншотове, текстове и/или части от уебсайта без специално разрешение от ДОСТАВЧИКА. Потребителите нямат право да изтеглят каквато и да е било информация от сайта с приложения за автоматизиран download, без изрично съгласие на ДОСТАВЧИКА. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки и информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да нарушават общоустановените правила за общуване и комуникиране. Потребителите нямат право да извършват разпространение на вируси и други зловредни и злоумишлени действия които нарушават интересите и правата на трети лица. Потребителите нямат право да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

4.Потребителите нямат право да използват сайта за разпространение на снимки и материали обект на чужда интелектуална собственост, порнографско съдържание,призиви за промяна на политическа система, обществен и граждански ред, както и информация която е придобита неправомерно и такава накърняваща права на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за непълноти и пропуски в информацията, която предоставя в уебсайта,не носи отговорност и за последици и вреди ,породени от ползването и достъпа до уебсайта,не носи и отговорност за сигурността и ненакърнимостта на информацията в уебсайта от вируси и други зловредни заплахи. Качената на сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от потребителите е доброволно и изцяло на тяхна отговорност и риск .

2. Доставчика не носи отговорност за коректността , актуалността и същността на информацията в препратките (линковете) към други сайтове.

3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за безопасността и съдържанието на сайтове към които сочат препратки от настоящия уебсайт. Следването и кликането на такива линкове от потребителите е изцяло на собствена отговорност и риск.

4. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до домейна atlas-bg.com. ДОСТАВЧИКЪТ не носи и отговорност за вреди причинени от ползването на настоящия уебсайт.

5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточна и непълна информация подадена от производителите на стоките.

6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност ако внезапно се изчерпа наличността на стоката.

7. Фирмата Оператор не носи отговорност при използването на продуктите от непрофесионалисти в домашни условия без необходимата квалификация и опит. В тази връзка, фирмата не поема отговорност при неправилното съхранение, пренебрегване на инструкциите за правилна употреба на продуктите, както и за наличие на евентуални нежелани реакции в последствие.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при неправилно използване на продуктите , в домашни условия, от непрофесионалисти и лица без опит и неподходяща възраст. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и при неправилно съхранение, неспазване на инструкциите за правилна употреба на продуктите, както и за нежелани реакции.

8. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва договореностите към потребителя с дължимата грижа.

9. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност ако по причини извън контрола на фирмата не е в състояние да изпълни задълженията си .

РЕКЛАМА

1. При създаване на акаунт, потребителят се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от ДОСТАВЧИКА

2. Потребителят може по всяко време да откаже да получава специални предложения, и рекламни материали. Това може да стане по е-мейла или, обаждане или ако е предвидена възможност за кликване на линк в материалите или профила на потребителя.

3. Потребителят се съгласява да получава на предоставените от него контакти ,повиквания,съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) осъществени от оператор или автоматично, необходими за осъществяване на ангажиментите си. Потребителят може по всяко време да откаже да получава съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) като се свърже с ДОСТАВЧИКА писмено по е-мейл или по телефон.

4. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да премахва контакти на потребители без никакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

5. Доставчикът не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на закона за електронната търговия.

6. Отказът от получаване на специални предложения не е отказ от настоящия договор както и задължения на посетителя.