СЕРВИЗ

СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА Компютърна бърза помощ - предлага се в два варианта: 1. Без АБОНАМЕНТ Компютърна бърза помощ включва посещение на място при клиента. Отстраняване на повредата ако е възможно при клиента, ако не - техниката се взема за сервиз. Заплащането е въз основа на направените ремонтни дейности и вложените компоненти. 2. С АБОНАМЕНТ При този вариант на компютърна бърза помощ клиентът има възможността да ползва услугите по отстраняване на компютърни проблеми и такива по мрежата и периферните устройства като заплаща единствено абонаментна такса и цените на вложените материали, без да заплаща труд, посещения и консултации. Освен това клиентът се ползва с предимство при по-голямо натоварване на персонала. Също така има възможност и да ползва оборотна техника, докато се отремонтира дефектната, без да заплаща за нея. Адрес гр . София , бул. княгиня Мария Луиза №126 вх 3 ет 1 тел/факс +359 2 8310506 e-mail: info@atlas-bg.com

Facebook