Home

Политика за лични данни

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага само по отношение на сайта atlas-bg.com , който е собственост на Атлас компютърс ЕООД . При посещение и използване на този сайт вие декларирате вашето съгласие с тази политика. Ако не сте съгласни с политиката на сайта , моля да не го използвате..

 

Атлас компютърс ЕООД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни .

 

Лична информация

 

Атлас компютърс ЕООД събира лична информация за целите на осигуряване на обслужването на клиенти на интернет магазина и услуги ,статистическа информация и изследвания.Личната информация се използва от Атлас компютърс ЕООД за пряка комуникация с клиентите, за даване на отговори на тяхни питания ,на заявки по техни искания, както и за изпълняване на поръчки в магазина. Като лична информация се взема името, адреса , имейл адреса и телефонния номер на клиента. Личните данни ще бъдат използвани само при съгласие от клиента и за осъществяване на доставки да стоки и услуги ,както и за директен маркетинг по електронна поща или телефон за промоции на стоки и услуги.

При изпратено на сайта запитване и/или заявка за продукт може да се наложи пряк контакт с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение и. Личната информация може да бъде разкривана само след предварително съгласие на клиента или в случаите когато това е изискуемо по закон.

Освен това вие давате съгласието си Атлас компютърс ЕООД да предоставя вече получените лични данни за посочените по-горе цели на партньори ,които си сътрудничат с нас и/или имат пряко участие в изпълнението на доставката или услугата.

Атлас компютърс ЕООД не събира информация за кредитни и дебитни карти . Картовите плащания се извършват чрез съответни партньори , които се избират при вида плащане и те събират необходимите им данни за осъществяване на плащанията. Служители на Атлас компютърс ЕООД нямат достъп до данни за вашите дебитни или кредитни карти или за друг метод за електронно разплащане

 

Точност на събираните данни

Атлас компютърс ЕООД събира информацията от своите клиенти ,такава каквато е подадена от тях и може да я заличава или редактира при искане на клиента или по своя инициатива ако тя е остаряла ,неточна или непълна.

 

Сигурност на личната информация

 

Атлас компютърс полага грижи да защити максимално системата от неоторизиран достъп, както и от неправилно и неточно ползване на личната информация. Все пак трябва да се подхожда с внимание и да се спазват всички известни до сега добри практики при предоставянето на лична информация ,независимо дали е по телефон ,лично , електронно или по друг път . За съжеление не съществува система и технология ,която да ни дава 100% сигурност срещу хакери и друг неоторизиран достъп.

 

Автоматично събирана не-лична информация

 

Атлас компютърс ЕООД има ангажимент да защитава личните данни на посетителите на сайта. Много важно е да се знае че Атлас компютърс ЕООД може да предоставя обобщена статистика за , продажби, клиенти , промени и движение на трафика и свързаната със сайта информация от доверени трети лица, но в тази статистика не се включвт лични данни.

 

Идентификация на посетителите. Бисквитки 

 

Посетителите на могат да го използват за информационни цели, без да дават лична информация и да се идентифицират на сайта . Когато желаете да закупите продукт, не необходимо да се регистрирате, но е по удобно за по нанатъшно следене на състоянието на поръчката.. Атлас компютърс ЕООД или негови партньори могат да качат информация на вашия компютър, чрез която да събиратнякои данни.Чрез така наречените "бисквитки" (cookies), които се съхраняват на твърдия диск на компютъра ви, Атлас компютърс ЕООД ще може да получава и използва само информацията заложена в тях чрез сайта atlas-bg.com. С използването на бисквитки Атлас компютърс ЕООД има възможност да подобрява и развива сайта.

С изпползването на някои бисквитки може да се избегне повторното въвеждане на данни за вход в сайта дори когато не е приключило пазаруването. В този случай също не се събира лична информация.Така се идентифицира вашия компютър а не лицето .Бихте могли да конфигурирате браузъра си да ви уведомява за наличие на бисквитки ако разбира се той позволява това.

Отказът от бисквитки може да спре някои функционалности на сайта ,получаване на съдържание ,разплащания и др.На сайта atlas-bg.com е възможно да се ползват и нехнологии за събиране на технически данни като операционна система, браузър ,IP адрес ,адрес на свързани сайтове,като с това се цели подобряване на функционалноста и развитие на сайта.

Ако потребителите се абонират за получаване на бюлетин по е-мейл е възможно да се използват специални линкове или подобни техники за проследяване на потребителското поведение на ползващия. Към съответния мейл винаги има и линск за отказ от абонирането към бюлетини и отписване от мейлинг листи.

 

Непълнолетни лица

 

Според закнодателството на Рбългария непълнолетни лица не могат да изпращат лични данни на сайта на Атлас компютърс ЕООД. При нужда се иска позволението на родител или настойник преди подаването на данни към сайта.

 

 

Промяна на политиката за защита на личните данни

 

Атлас компютърс ЕООД си запазва правото по всяко време да променя Политиката си за защита и управление на личните данни, както и да откаже достъп до сайта без предварително уведомление. Добре е клиента да посещава по-често сайта и да се информира за актуалните условия, които биха могли да са обвързващи за него.

 

С използването на сайта вие давате еднозначно съгласието си вашите данни да се събират при регистрацията или при неговото ползване. Данните може и да бъдат прехвърлени през държавни граници на сървъри извън РБългария ,които поддържат сайта,както и прехвърлянето към подизпълнители , агенти ,куриерски служби и др. представители на Атлас компютърс ЕООД изпълняващи дейности и услуги свързани със сайта или съхраняване на данните в бази данни.