ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ

Бихме искали да Ви предложим различни варианти за решения ,които да бъдат интегрирани във Вашата дейност, да олеснят и модернизират работата Ви .

Разбира се в тази област може да се направят много неща, но ние се спряхме на часто от най използваните верианти и решения, които успешно сме изграждари и конфигурирали за наши клиенти.

  • VPN
  • Е-мейл сървъри
  • Решения базирани на рутери с линукс фирмуер

  • Facebook